Contact number
03-6279-0338
Address

1-1-3 Shinjuku, Shinjuku Nishi Ward, Tokyo, 160-0023