Contact number
03-5326-7180
Address

Shinjuku Lumine 2F, 3-38-2 Shinjuku, Shinjuku Ward, Tokyo, 160-0022