Contact number
075-253-1044
Address

79-Banchi Takakura Nishiiru Tachiuri Nishi-Cho, Shijyo-Dori, Shimogyo Ward, Kyoto City, Kyoto Prefecture, 600-8511