Contact number
075-211-8111
Address

B2F, 79-Banchi Takakura Nishiiru Tachiuri Nishi-Cho, Shijyo-Dori, Shimogyo Ward, Kyoto City, Kyoto Prefecture, 600-8511